Γενική Αεροπορία

Κανόνες Συντονισμού Πτήσεων Γενικής Αεροπορίας

Τοπικοί κανόνες που διέπουν τον συντονισμό πτήσεων γενικής αεροπορίας. 

Αντιπρόσωποι

Η διαχείριση των αιτημάτων χρονοθυρίδων αποκλειστικά με αριθμό νηολογίου αεροσκάφους, πρέπει να γίνεται μέσω εγκεκριμένου αντιπροσώπου. Αλλαγές σχετικές με τα στοιχεία των φορέων αυτών, είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται από τους ίδιους εγκαίρως στον Ε.Ο.Σ.Π. ώστε να αναρτώνται ορθά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Σ.Π.