Εκτιμήσεις ΕΟΣΠ για αεροπορική κίνηση 2024

Όπως έχει καθιερώσει ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων [Ε.Ο.Σ.Π.] από το 2022, αυτήν την περίοδο δημοσιοποιεί, μια πρώτη – συντηρητική – εκτίμηση, αναφορικά με τις εμπορικές αφίξεις, που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν τους μήνες Μάρτιο – Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, στους 20 συντονισμένους και με ευκολίες προγραμματισμού αερολιμένες της χώρας.

@Friday 01/03/2024