Δικαιολογημένες ακυρώσεις πτήσεων από/προς τον αερολιμένα του Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Χρονοθυρίδων, άρθ. 10.4(α), ο ΕΟΣΠ θα θεωρήσει ως δικαιολογημένες όλες τις ακυρώσεις πτήσεων από/προς το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ έως και τις 28 Οκτωβρίου 2023 (τέλος της περιόδου προγραμματισμού S23)

@Friday, 13/10/2023