Υποχρέωση απόκτησης χρονοθυρίδων

Ο Ε.Ο.Σ.Π. υπενθυμίζει στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας την υποχρέωσή τους να αποκτούν χρονοθυρίδες σε όλα τα συντονισμένα αεροδρόμια επιπέδου 3 στην Ελλάδα.
Κάθε πτήση που εκτελεί μέρος της πτήσης της σύμφωνα με τους κανόνες IFR με άφιξη VFR εξακολουθεί να απαιτεί κατοχυρωμένη χρονοθυρίδα στον προορισμό.
Οποιαδήποτε πτήση δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, θα αναστέλλεται σύμφωνα με το NOTAM A1750/23.

@Friday, 27/07/2023