Εκτιμήσεις ΕΟΣΠ για αεροπορική κίνηση 2023

Ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων [Ε.Ο.Σ.Π.] ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2022, να δημοσιοποιεί αυτήν την περίοδο, μια πρώτη – συντηρητική – εκτίμηση, αναφορικά με τις εμπορικές αφίξεις, που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν τους μήνες
Μάρτιο – Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, στους 20 συντονισμένους αερολιμένες της χώρας.

@Friday 24/03/2023