Προγραμματισμός συναντήσεων για τη βελτιστοποίηση χρονοθυρίδων

Ο ΕΟΣΠ δίνει την δυνατότητα προγραμματισμού συναντήσεων με αερομεταφορείς, στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2023, μεταξύ 0700-1500 UTC, για τη βελτιστοποίηση των χρονοθυρίδων/προγραμμάτων τους για την περίοδο προγραμματισμού S23.
Οι συναντήσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών και θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω του MS Teams.

@Wednesday, 18/01/2023