Διαθεσιμότητα O.C.S. για τη Θερινή Περίοδο S22

O Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει ότι, για το S22, το Online Coordination System (O.C.S.) είναι διαθέσιμο για τους ελληνικούς αερολιμένες υπό τους κάτωθι κανόνες:

Εμπορικές πτήσεις: ορίζοντας 21 ημερών, για μεμονωμένες ημερομηνίες.

Πτήσεις GA/BA: ορίζοντας 14 ημερών με παράλληλη ισχύ των Κανόνων Συντονισμού Πτήσεων Γενικής Αεροπορίας.

@Sunday, 13/03/2022