Ανανέωση Οδηγιών της EUACA

Η Ε.Α.Σ.Π. ενημερώνει ότι οι Οδηγίες της EUACA έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με την επίσημη δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/250.

@Friday, 19/02/2021