Επικοινωνία

Αιτήματα Χρονοθυρίδων

Emails

Πρόεδρος: chairman@hsca.gr
Γραμματεία : secretary@hsca.gr
Παρακολούθηση Συμμόρφωσης: monitoring@hsca.gr
OCS: ocs@hsca.gr
Τέλη Συντονισμού: slotfees@hsca.gr
Λογιστήριο: accountant@hsca.gr
Νομικό Τμήμα: law@hsca.gr

Τηλέφωνο

Γραμματεία:
+30 210 220 3500

Διεύθυνση

K.Papadimitriou 33
Μαρκόπουλο, 190 03
Ταχυδρομική Θυρίδα 186
Αθήνα, Ελλάδα