Ορισμός της «Σειράς Χρόνων Χρήσης» και Προσδιορισμός Ιστορικών Δικαιωμάτων

O Ε.Ο.Σ.Π. σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαίους συντονιστές, συνέταξε τις παρούσες οδηγίες με στόχο να γνωστοποιήσει ότι ο προσδιορισμός των ιστορικών δικαιωμάτων πραγματοποιείται με τον μέγιστο δυνατό εναρμονισμένο τρόπο. Βάση της παρούσας πρωτοβουλίας αποτέλεσε ο πρωταρχικός στόχος του συντονισμού χρόνων χρήσης αερολιμένων, ο οποίος είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότερης δήλωσης, κατανομής και χρήσης της διαθέσιμης χωρητικότητας των αερολιμένων και ως εκ τούτου η βελτιστοποίηση του οφέλους των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών.

Κατεβάστε το αρχείο

@ Friday, 19/01/2024 (upd 13/03/2024)