Έκδοση ΝΟΤΑΜ

Ο Ε.Ο.Σ.Π ενημερώνει για την έκδοση ΝΟΤΑΜ που αφορά τη διαδικασία του Flight Plan Suspension στις IFR πτήσεις Γενικής Αεροπορίας.

@Tuesday, 20/06/2023