Κλείσιμο διαδρόμων σε Θεσσαλονίκη / Κώ

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει οτι εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ που αφορά το κλείσιμο διαδρόμων στους αερολιμένες Θεσσαλονίκης (SKG/LGTS) και Κώ (KGS/LGKO) λόγω εκτέλεσης έργων.

@Monday, 27/03/2023