Διαγράμματα Χρήσης / Κατανομή Χρονοθυρίδων S23 *Ανανεωμένα, όπως συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Συντονισμού (Σεπτέμβριος 2022)

  • Κινήσεις Αφίξεων Διαδρόμου
  • Συνολικός αριθμός επιβατών αφίξεων/αναχωρήσεων
  • Συνολικός αριθμός επιβατών αφίξεων/αναχωρήσεων Εκτός Σένγκεν όπου εφαρμόζεται

Αναθεωρημένα με τις προταθείσες παραμέτρους για τους ανάλογους αερολιμένες.
Δείτε το αρχείο

@Friday 23/09/2022