Διαδικασία αιτημάτων GA/BA για τη Θερινή Περίοδο S22

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει ότι, από το S22 αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης των αιτημάτων χρονοθυρίδων για πτήσεις GA/BA με αριθμό νηολογίου αεροσκάφους. Ένα σύντομο έγγραφο οδηγιών είναι διαθέσιμο προς λήψη. Οι Κανόνες Συντονισμού Πτήσεων Γενικής Αεροπορίας έχουν ενημερωθεί αναλόγως, ενώ το εν λόγω έγγραφο οδηγιών συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα “C”. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ocs@hsca.gr.

@Saturday, 12/03/2022