Εκτιμήσεις Ε.Ο.Σ.Π. για την αεροπορική κίνηση S22

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει ότι, έπειτα από τη διεξαγωγή ενδελεχούς ανάλυσης, συνέταξε έγγραφο εκτιμήσεων για την αεροπορική κίνηση S22.

@Friday, 11/02/2022