Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Χρονοθυρίδες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τροποποιήθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου, σχετικά με την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Χρονοθυρίδες, με έναρξη εφαρμογής από τη Θερινή Περίοδο 2021 (πιθανόν και για μετέπειτα χρονικό διάστημα)

@Friday, 29/01/2021