Οικονομικά

Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.4233/2014, ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Ο.Σ.Π.) είναι Ανεξάρτητη Αρχή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Με το άρθρο 6 του προαναφερθέντος νόμου, επιβάλλεται Τέλος υπέρ του Ε.Ο.Σ.Π. στο φορέα διαχείρησης ενός συντονισμένου ή με ευκολίες προγραμματισμού αερολιμένα, καθώς και στους αερομεταφορείς (ορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 95/93.

Τα επιβαλλόμενα Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων αντικατοπτρίζουν το λειτουργικό κόστος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ε.Ο.Σ.Π. Το ύψος του τέλους αυτού, καθορίζεται ετησίως με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Για την είσπραξη των τελών χρήσης, ο Ε.Ο.Σ.Π. θα τιμολογεί κάθε φορέα διαχείρισης αερολιμένα και αερομεταφορέα τέσσερις (4) φορές κάθε χρόνο για τις ακόλουθες περιόδους:

1) Απο 1η Ιανουαρίου έως και το τελευταίο Σαββάτο του Μαρτίου
2) Απο τη τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως και 30η Ιουνίου
3) Απο 1η Ιουλίου μέχρι το τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου
4) Απο τη τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου έως και 31η Δεκεμβρίου

Όλες οι Αερογραμμές / φορείς διαχείρησης υποχρεούνται με δική τους ευθύνη να παρέχουν ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή και έγκαιρη τιμολόγηση. Για το λόγο αυτό, τυχόν αλλαγές που αφορούν την εταιρεία/φορέα ή τα στοιχεία επικοινωνίας θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτ. διεύθυνση slotfees@hsca.gr ούτως ώστε να ενημερώνεται το σχετικά τηρούμενο αρχείο επικοινωνίας.

Χειμερινή Περίοδος

Q01

1/1 έως και τελευταίο Σαββάτο του Μαρτίου

 • Α/δ Επιπέδου 1: 0,00€
 • Α/δ Επιπέδου 2: 1,10€
 • Α/δ Επιπέδου 3: 1,60€
Θερινή Περίοδος

Q02

Τελευταία Κυριακή του Μαρτίου ως και 30/06

 • Α/δ Επιπέδου 1: 0,00€
 • Α/δ Επιπέδου 2: 1,10€
 • Α/δ Επιπέδου 3: 1,60€
Θερινή Περίοδος

Q03

1/7 μέχρι τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου

 • Α/δ Επιπέδου 1: 0,00€
 • Α/δ Επιπέδου 2: 1,10€
 • Α/δ Επιπέδου 3: 1,60€
Χειμερινή Περίοδος

Q04

Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου ως και 31/12

 • Α/δ Επιπέδου 1: 0,00€
 • Α/δ Επιπέδου 2: 1,10€
 • Α/δ Επιπέδου 3: 1,60€
Διεύθυνση

Κων/νου Παπαδημητρίου 33,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ταχ. Θυρίδα 186
190 03, Αθήνα

Τηλέφωνο

Γραμματεία :
+30 210 220 3500

Email

Πρόεδρος: chairman@hsca.gr
Λογιστήριο: accountant@hsca.gr
Νομική Σύμβουλος: law@hsca.gr
Τμήμα Τ.Σ.Π.Π.: slotfees@hsca.gr
Παρακολούθηση Χρόνων Χρήσης: monitoring@hsca.gr
Secretary: secretary@hsca.gr

Essential SSL