Διαδικτυακός Συντονισμός

Το Διαδικτυακό σύστημα συντονισμού (OCS) είναι ένα σύστημα που παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες του μια ολοκληρωμένη γκάμα εργαλείων για την αναζήτηση, ταξινόμηση, προβολή και λήψη πληροφοριών σχετικά με τις χρονοθυρίδες και τα προγράμματα τους.

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν νέες χρονοθυρίδες ή να πραγματοποιήσουν αλλαγές στις ήδη εκχωρημένες χρονοθυρίδες τους, επεξεργάζοντας άμεσα τα αρχεία των προγραμμάτων τους απευθείας στη βάση δεδομένων του συστήματος.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν περιορισμοί και τοπικοί κανόνες, καθώς και τοπικές διαδικασίες που ενδέχεται να εμποδίσουν το OCS να επεξεργαστεί κάποιο αίτημα.
Παρακαλούμε να επισκεφτείτε το σύνδεσμο Συχνές Ερωτήσεις και το Online Help System στην ιστοσελίδα του OCS.

Mobirise
Διεύθυνση

Κων/νου Παπαδημητρίου 33,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ταχ. Θυρίδα 186
190 03, Αθήνα

Τηλέφωνο

Γραμματεία :
+30 210 220 3500

Email

Πρόεδρος: chairman@hsca.gr
Λογιστήριο: accountant@hsca.gr
Νομική Σύμβουλος: law@hsca.gr
Τμήμα Τ.Σ.Π.Π.: slotfees@hsca.gr
Παρακολούθηση Χρόνων Χρήσης: monitoring@hsca.gr
Secretary: secretary@hsca.gr

Essential SSL