Παρακολούθηση Συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 793/2004, άρθρο 4, παράγραφος 6, ο Συντονιστής παρακολουθεί τη συμμόρφωση των αερομεταφορέων με τους κατοχυρωμένους χρόνους χρήσης τους. Η διαδικασία παρακολούθησης Συμμόρφωσης στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων σύμφωνα με τους κατανεμημένους χρόνους χρήσης ή τα συνιστώμενα προγράμματα, εντοπίζοντας και καταπολεμώντας την κατάχρηση χρόνων χρήσης, όπως περιγράφεται τόσο στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 793/2004 οσο και στον Παγκόσμιο Οδηγό Συντονισμού της ΙΑΤΑ (WASG)

Mobirise
Διεύθυνση

Κων/νου Παπαδημητρίου 33,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ταχ. Θυρίδα 186
190 03, Αθήνα

Τηλέφωνο

Γραμματεία :
+30 210 220 3500

Email

Πρόεδρος: chairman@hsca.gr
Λογιστήριο: accountant@hsca.gr
Νομική Σύμβουλος: law@hsca.gr
Τμήμα Τ.Σ.Π.Π.: slotfees@hsca.gr
Παρακολούθηση Χρόνων Χρήσης: monitoring@hsca.gr
Secretary: secretary@hsca.gr

Essential SSL