Καλώς ήλθατε
στην Ιστοσελίδα του
Εθνικού Οργανισμού
Συντονισμού Πτήσεων

Ανακοινώσεις

Εκτιμήσεις ΕΟΣΠ για αεροπορική κίνηση 2023

Παρασκευη, 24 Μαρτίου 2023 18:25 

T

Πρόσκληση σε διαβούλευση για την έκδοση Εθνικού Κανονισμού Συντονισμού Ελληνικών Αερολιμένων

Ο σχολιασμός και η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί του προσχεδίου, θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2022 στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a4.director@hcaa.gov.gr

Ανακοίνωση Αρχικών Παραμέτρων Συντονισμού S23


Ο Ε.Ο.Σ.Π. αφού έλαβε τις Αρχικές Παραμέτρους και Ωράρια Λειτουργίας που αφορούν τους Ελληνικούς Συντονισμένους Αερολιμένες για την περίοδο S23, προέβη στη δημοσίευση τους στην ενότητα "Αερολιμένες"

Διαγράμματα Διαθεσιμότητας S24 – Τελικές παράμετροι

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 17:55

Κατανομή και διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων για την περίοδο προγραμματισμού S24 - Στιγμιότυπο SHL, Τελικές Παράμετροι

Υποχρέωση απόκτησης χρονοθυρίδων

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023 12:40

Ο Ε.Ο.Σ.Π. υπενθυμίζει στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας την υποχρέωσή τους να αποκτούν χρονοθυρίδες σε όλα τα συντονισμένα αεροδρόμια επιπέδου 3 στην Ελλάδα.
Κάθε πτήση που εκτελεί μέρος της πτήσης της σύμφωνα με τους κανόνες IFR με άφιξη VFR εξακολουθεί να απαιτεί κατοχυρωμένη χρονοθυρίδα στον προορισμό.
Οποιαδήποτε πτήση δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, θα αναστέλλεται σύμφωνα με το NOTAM A1750/23.

Εφαρμογή του JNUS σε LGRP/RHO 

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2023 21:25

Μετά τις πρόσφατες θλιβερές εξελίξεις όπου χιλιάδες τουρίστες  εκκένωσαν περιοχές όπου οι πυρκαγιές απείλησαν και κατέστρεψαν ορισμένα ξενοδοχεία κυρίως στο νότιο τμήμα της Ρόδου (RHO), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ακυρώσεις/επαναπρογραμματισμοί πτήσεων θα αντιμετωπίζονται ως JNUS σύμφωνα με το άρθρο. 10.4 (α) όπως τροποποιήθηκε, για την περίοδο 22 Ιουλίου - 05 Αυγούστου.
Ο Ε.Ο.Σ.Π. θα επαναξιολογήσει την κατάσταση καθώς εξελίσσεται και θα παρατείνει την περίοδο JNUS εάν παραστεί ανάγκη.
Ολες οι ακυρώσεις /επαναπρογραμματισμοί που αιτούνται JNUS πρέπει να το αναφέρουν στο τμήμα SI του μηνύματος. 

Γενικά

Ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Ο.Σ.Π.) είναι Ανεξάρτητος Φορέας (Ν.Π.Ι.Δ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με τον Ν. 3534 (ΦΕΚ40Α-2007) στις 23 Φεβρουαρίου 2007. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, διοριζόμενο άμεσα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Η χρηματοδότησή του είναι ανεξάρτητη, μέσω της επιβολής τέλους χρήσης υπέρ του Ε.Ο.Σ.Π. στους διαχειριστές των συντονισμένων ή με ευκολίες προγραμματισμού αεροδρομίου καθώς και στους αερομεταφορείς για κάθε χρονοθυρίδα απογείωσης ή προσγείωσης που κατέχει ο αερομεταφορέας.

Η αποστολή του Ε.Ο.Σ.Π., σύμφωνα με τον κανονισμό 95/93 18/1/1993 της ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τους διεθνείς και τοπικούς κανόνες είναι η παροχή επαγγελματικής, ουδέτερης, διαφανούς και αμερόληπτης υπηρεσίας στον κλάδο των αερομεταφορών, βελτιστοποιώντας τη χρήση της χωρητικότητας στα συμφορημένα ελληνικά αεροδρόμια. Ο Ε.Ο.Σ.Π. είναι επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των χρονοθυρίδων που παρέχονται στις αεροπορικές εταιρείες, σε συνεργασία με τα αεροδρόμια και τις αρχές αεροναυτιλίας.

Η επίσημη έδρα του Ε.Ο.Σ.Π. βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής, σε σύγχρονες και κορυφαίας υποδομής εγκαταστάσεις που συνεχώς εξελίσσονται, προκειμένου να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην Αεροπορική κοινότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ. Λυμούρης Νικόλαος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Διεθνολόγος

Παπαδαυίδ - Πατέρα Νικολέττα

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Δικηγόρος

Μανούσος
Κων/νος

Μέλος Δ.Σ.

Οικονομολόγος

Βαλαούρας Χαράλαμπος

Μέλος Δ.Σ.

Μηχανολόγος - Μηχανικός

Ανδρεαδάκη Ζαχαρένια

Μέλος Δ.Σ.

Δικηγόρος

T

Σύνδεσμοι

Διεύθυνση

Κων/νου Παπαδημητρίου 33,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ταχ. Θυρίδα 186
190 03, Αθήνα

Τηλέφωνο

Γραμματεία :
+30 210 220 3500

Email

Πρόεδρος: chairman@hsca.gr
Slot Requests: slot@hsca.gr
Λογιστήριο: accountant@hsca.gr
Νομική Σύμβουλος: law@hsca.gr
Τμήμα Τ.Σ.Π.Π.: slotfees@hsca.gr
Παρακολούθηση Χρόνων Χρήσης: monitoring@hsca.gr
Secretary: secretary@hsca.gr

Essential SSL