Βασικές Αρχές

Mobirise

Ιστορία

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με την εμφάνιση συμφόρησης σε ορισμένες περιόδους της ημέρας σε κάποια μεγάλα αεροδρόμια, η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) δημιούργησε σε αυτά Γραφεία Συντονισμού για να καλύψει τις προσαρμογές που απαιτούνται για τη μείωση των αναμενόμενων καθυστερήσεων σε αποδεκτό επίπεδο και με δικαιοσύνη. Οι προτεινόμενες διαδικασίες και προτεραιότητες για αυτές τις μετακινήσεις εξεδόθησαν για πρώτη φορα το 1976.

Συντονισμός Αεροδρομίου

Ο συντονισμός του αεροδρομίου είναι ένας τρόπος διαχείρισης της χωρητικότητας των αερολιμένων. Ο συντονισμός συνεπάγεται την υπο κανόνων κατανομή της περιορισμένης χωρητικότητας αερολιμένων σε αεροπορικές εταιρείες και άλλους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τη διασφάλιση βιώσιμης λειτουργίας αεροδρομίων και αερομεταφορών. Είναι επίσης μια διαδικασία για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής χρήσης της υποδομής των αερολιμένων.

Αρχές Συντονισμού

Η διαδικασία συντονισμού μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και συντονιστών αερολιμένων περιγράφεται στον Παγκόσμιο Οδηγό Συντονισμού της IATA (WΑSG). Η επικοινωνία μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και συντονιστών περιγράφεται στο IATA SSIM (Standard Schedules Information Manual) με τυποποιημένες μορφές μηνυμάτων, προκειμένου να ανταλλάσσονται πληροφορίες για το συντονισμό των αεροδρομίων μεταξύ των Αεροπορικών Εταιρειών και των Συντονιστών η των Διαμεσολαβητών.

Συντονιστής Αεροδρομίου

Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με διεξοδικές γνώσεις όσον αφορά το συντονισμό των αερομεταφορέων το οποίο ορίζεται ως υπεύθυνο για την κατανομή των διαθέσιμων χρόνων χρήσης. Ο ίδιος συντονιστής μπορεί να οριστεί για περισσότερους από έναν αερολιμένα. Ο Συντονιστής πρέπει να είναι οικονομικά και επιχειρησιακά ανεξάρτητος και να διέπεται από τις αρχές της:

1) Ουδετερότητας,
2) Διαφάνειας και
3) Μη-Διάκρισης

Διεύθυνση

Κων/νου Παπαδημητρίου 33,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ταχ. Θυρίδα 186
190 03, Αθήνα

Τηλέφωνο

Γραμματεία :
+30 210 220 3500

Email

Πρόεδρος: chairman@hsca.gr
Λογιστήριο: accountant@hsca.gr
Νομική Σύμβουλος: law@hsca.gr
Τμήμα Τ.Σ.Π.Π.: slotfees@hsca.gr
Παρακολούθηση Χρόνων Χρήσης: monitoring@hsca.gr
Secretary: secretary@hsca.gr

Essential SSL