Συνέδριο Συντονισμού

T

Το Συνέδριο Συντονισμού είναι ένα "Συνέδριο εργασίας". Στόχος αυτής της εθελοντικής συγκέντρωσης αεροπορικών εταιρειών είναι να προσφέρει ένα φόρουμ για την κατανομή των διαθέσιμων χρόνων χρήσης και για την επίτευξη συναίνεσης στα προγράμματα πτήσεων και τις αναγκαίες προσαρμογές με σκοπό τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς της χωρητικότητας των αερολιμένων.
Στόχος του συνεδρίου είναι να αποκτήθουν οι χρονοθυρίδες που θα δώσουν στις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα πτήσεων για να προσφέρουν στους πελάτες τους.

Mobirise
Διεύθυνση

Κων/νου Παπαδημητρίου 33,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ταχ. Θυρίδα 186
190 03, Αθήνα

Τηλέφωνο

Γραμματεία :
+30 210 220 3500

Email

Πρόεδρος: chairman@hsca.gr
Λογιστήριο: accountant@hsca.gr
Νομική Σύμβουλος: law@hsca.gr
Τμήμα Τ.Σ.Π.Π.: slotfees@hsca.gr
Παρακολούθηση Χρόνων Χρήσης: monitoring@hsca.gr
Secretary: secretary@hsca.gr

Essential SSL